ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย
อบต.สีชมพู

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำปี 2560

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำปี 2559

:: กิจกรรม ::
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ 2560 องค์การ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในมหากรุณาธิคุณของ ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มป..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพูเกมส์ ครั้..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559
รูปภาพกิจกรรม
โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
รูปภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
รูปภาพกิจกรรม
โครงการ Big Cleening Day ประจำปีงบประมาณ 2 ธันวาคม..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทา..

:: หนังสือราชการ จากกรมปกครองท้องถิ่น::
:: หนังสือราชการ จากท้องถิ่นจังหวัด ::
:: เว็บบอร์ด :: ตั้งกระทู้ใหม่
21 พ.ค. 2560
KuTAnrRZqrpYdo
21 พ.ค. 2560
21 พ.ค. 2560
IRtFmIBPFrAeQi
21 พ.ค. 2560
อบต.สีชมพู
คู่มือประชาชน
ตลาดแรงงาน
มุมอาเซียน
ราคาสินค้าเกษตรกร
รัฐบาลเพื่อประชาชน
 
กรมอุตุนิยมวิยา
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์