ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม อบต.สีชมพู นายบุญโฮม โคตรมงคล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อหารือกิจกรรม/โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลสีชมพูโดยมีนายก อบต.สีชมพูเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับผม

รูปภาพกิจกรรม

loading