ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นายทำนอง จันวัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.

รูปภาพกิจกรรม

loading