ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานในปี 2565-2570
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม อบต.สีชมพู นายทำนอง  จันวัน นายก อบต.สีชมพู เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินงานในปี 2565-2570 

รูปภาพกิจกรรม

loading