งาน มหกรรมของดีสีชมพู ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2558
รายละเอียดกิจกรรม

งาน มหกรรมของดีสีชมพู ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2558 อำเภอสีชมพู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวสีชมพู ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมของดีสีชมพู ครบรอบ 50 ปี” ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงสินค้า OTOP มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย งานมหกรรมของดีสีชมพู ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพู

รูปภาพกิจกรรม

loading