วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
รายละเอียดกิจกรรม

      ตามที่มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดทอนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10

       ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสีชมพู (ศป.ปส.อ.สีชมพู) จึงได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพู ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็ฯไปด้วยความเรียบร้อย ศป.ปส.อ.สีชมพู จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู

       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามเอกสารอ้างอิง และพร้อมกับรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพกิจกรรม

loading