โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขฯและมอบอุปกรณ์ 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 30 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขฯและมอบอุปกรณ์ 5 ส. พร้อมเปิดการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสีชมพู ตามรอบการศึกษา 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ วัดสามัคยาราม หมู่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

โดยมี พระมหาน้อย กิติภัทโท เจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู นายปิ่น โสทอง ท้องถิ่นอำเภอสีชมพู นายสมหมาย วงอุดม ปลัดอำเภอสีชมพู (ผู้แทนวัฒนธรรมอำเภอ) นายทำนอง จันวัน นายกอบต.สีชมพู และสภา.อบตสีชมพู ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง

 

รูปภาพกิจกรรม

loading