โครงการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
รายละเอียดกิจกรรม

วันที 25 ม.ค.62 เวลา 09.10 น. ณ ห้องประชุม อบต.สีชมพู 
ร้อยโทสำรวย ดอมไธสง หน.ชุดปฏิบัติการพลเรือน ร.8 พัน 2 ค่ายมหาศักดิ์พลเสพ จ.ขอนแก่น 
ได้จัดอบรมตามโครงการ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้กับประชาชนตำบลสีชมพู
โดยมีนายทำนอง จันวัน นายก อบต.,คณะผู้บริหาร,นายสฤษดิ์ มีโนนทอง กำนันตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน,นายบุญโฮม โครตมงคล  ประธานสภา,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน ,พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง,เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม

loading