การอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที 5 (อ.สีชมพู) 
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อบต.สีชมพู ,

อบต.สีชมพู ให้การสนับสนุนการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที 5 (อ.สีชมพู) 
ตำบลสีชมพู มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 13 หน่วย รวมกรรมการประจำหน่วยสำรอง 1 คน รวมจำนวน จพง.ปน. ทั้งสิ้น 92 คน 
โดยนายไพศาล วงษ์ชีวะสกุล ปลัดอำเภอสีชมพูและนายพิชิต หมู่ศิริ รองปลัด อบต.บริบูรณ์ เป็นวิทยากรเขตเลือกตั้งดังกล่าว

รูปภาพกิจกรรม

loading