มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู
รายละเอียดกิจกรรม

             เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 6 ม.ค.63 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสีชมพู นายทำนอง จันวัน นายก อบต.สีชมพู และด้วยผู้บริหาร ,ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล นำคณะฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู พร้อมนี้ท่านนายอำเภอได้อวยพรและมอบเหรียญที่ระลึกในงานก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.สีชมพูให้กับท่านนายกและคณะฯเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 และในเวลาต่อมาได้นำคณะฯมอบกระเช้าให้กับนางสุพิช เรืองไทย ผู้แทนท่านท้องถิ่นอำเภอสีชมพู(เนื่องจากติดราชการ)ในโอกาสนี้ฯด้วย

 

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088762804802615&id=575680429444191

รูปภาพกิจกรรม

loading