โครงการอบรมให้ความรู้ไวรัสCOVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน,อสม.,จิตอาสา
รายละเอียดกิจกรรม

  11 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม อบต.สีชมพู โดยนายทำนอง จันวัน นายก. อบต.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ไวรัสCOVID-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน,อสม.,จิตอาสา.เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน,หมู่บ้านของตนเองต่อไปครับผม

 

รูปภาพกิจกรรม

loading