มอบนโยบายให้ส่วนราชการในหน่วยงานจัดทำอ่างล้างมือ จัดหาเจลล้างมือ แอลกอฮอล์แบบน้ำฉีดสเปรย์
รายละเอียดกิจกรรม

เรียน ผู้บังคับบัญชา ,ท่านท้องถิ่นอำเภอสีชมพู วันที่ 1 เม.ย.63 ณ ที่ทำการ อบต.สีชมพู นายทำนอง จันวัน นายก อบต.สีชมพู มอบนโยบายให้ส่วนราชการในหน่วยงานจัดทำอ่างล้างมือ จัดหาเจลล้างมือ แอลกอฮอล์แบบน้ำฉีดสเปรย์ ผ่านปลัด อบต.,รองปลัด,หน.สำนักปลัด,ผอ.กองช่างฯ จำนวน 2 จุด ประตูหน้าเข้าสำนักงานพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนผู้ไปติดต่อราชการ และพนักงานฯได้ทำความสะอาดภายนอกเบื้องต้นก่อนเข้าติดต่อและทำงานราชการ

รูปภาพกิจกรรม

loading