นักพัฒนาชุมชนออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
รายละเอียดกิจกรรม

นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาและผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ออกสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ   ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์โควิด 19 เพื่อส่งเรื่องต่อในการช่วยเหลือให้กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรม

loading