ตรวจสอบความก้าวหน้าและความเรียบร้อยของ การดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17 มิ.ย.63 เวลา 08.00 น. นายทำนอง  จันวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ตรวจสอบความก้าวหน้าและความเรียบร้อยของ การดำเนินโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ และขยายผิวจราจรถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หมู่ที่ 10

รูปภาพกิจกรรม

loading