โครงการปลูกป่าชุมชน 
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บึงบักโปต บ้านจจอมบึง ม.10 ต.สีชมพูและที่สาธารณประโยชน์ตำบลสีชมพู

รูปภาพกิจกรรม

loading