โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 7 เม.ย.64  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง ม.6 นายทำนอง จันวัน นายก อบต.พร้อมด้วยเลขานุการ นายก,ปลัด อบต.รองปลัด อบต. ,หน.สำนักปลัด,คณะครูผู้ปกครอง,คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนายก อบต.ประธานในพิธีฯ ได้มอบวุฒิบัตรพร้อมให้โอวาทให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม

loading