ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13
รายละเอียดกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รูปภาพกิจกรรม

loading