นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายทำนอง จันวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  ณ วัด ศรีชมชื่น บ้านสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 

รูปภาพกิจกรรม

loading