มอบทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นยุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 09.30 น.ณ ที่ทำการ อบต.นายทำนอง จันวัน นายก อบต.สีชมพูพร้อมด้วยปลัด อบต.,หน.สำนักปลัด,มอบทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นยุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2564 โดยมีนายป่าน โพนเพ็ก ผอ.รพ.สต.สีชมพูและอสม.หมู่1-13 ร่วมรับมอบฯณโอกาสนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม

loading