ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 เม.ย.64  เวลา 17.00 น. ณ บ้านนายเตียง มณีจักร์ ม. 4  ร้านวัสดุส่งวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุฯ งบจากศูนย์ผู้สูงอายุฯ จ.ขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรม

loading