โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 63 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นายทำนอง จันวัน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 

รูปภาพกิจกรรม

loading