โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ได้มอบวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสัตว์เลี้ยงที่ได้ลงทะเบียนไว้

รูปภาพกิจกรรม

loading