กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 09.00 น.(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  ณ โรงเรียนบ้านป่าน หมู่ 8 ต.สีชมพู นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสีชมพู ท่านประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความจงรักภัคดี ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับท่านปลัดอำเภอ,หน.ส่วนราชการ,หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้แทนส่วนราชการ,นายก อบต.สีชมพู ,คณะผู้บริหาร,ประธานสภา,รองประธาน,สมาชิกสภา,กำนันตำบล,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์สารวัตร,ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ,คณะครู,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง,อสม.,อส.,อส.ตร.,อปพร.พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตำบลสีชมพูและตำบลข้างเคียงและภายในอำเภอสีชมพู การปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพกิจกรรม

loading