ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 29 ครั้ง)
2021-08-05 11:00:52
2021-08-05 11:00:52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 47 ครั้ง)
2021-07-12 14:57:30
2021-07-12 14:57:30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 34 ครั้ง)
2021-06-15 10:15:06
2021-06-15 10:15:06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2564 (อ่าน 61 ครั้ง)
2021-05-06 13:26:08
2021-05-06 13:26:08
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 96 ครั้ง)
2021-04-08 15:25:15
2021-04-08 15:25:15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 96 ครั้ง)
2021-03-03 10:24:50
2021-03-03 10:24:50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม 2564 (อ่าน 118 ครั้ง)
2021-02-15 10:45:20
2021-02-15 10:45:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 88 ครั้ง)
2021-02-11 14:59:18
2021-02-11 14:59:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 84 ครั้ง)
2021-02-11 14:55:52
2021-02-11 14:55:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 104 ครั้ง)
2021-01-29 17:09:54
2021-01-29 17:09:54
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 130 ครั้ง)
2021-01-28 13:15:48
2021-01-28 13:15:48
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอมกรีต (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 114 ครั้ง)
2021-01-28 13:12:19
2021-01-28 13:12:19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (อ่าน 91 ครั้ง)
2021-01-28 11:30:19
2021-01-28 11:30:19
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 101 ครั้ง)
2021-01-27 15:02:42
2021-01-27 15:02:42
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 84 ครั้ง)
2021-01-27 15:00:00
2021-01-27 15:00:00
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 90 ครั้ง)
2021-01-20 15:27:45
2021-01-20 15:27:45
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (อ่าน 89 ครั้ง)
2021-01-20 15:24:21
2021-01-20 15:24:21
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 85 ครั้ง)
2021-01-19 16:24:00
2021-01-19 16:24:00
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (อ่าน 97 ครั้ง)
2021-01-05 15:56:21
2021-01-05 15:56:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 94 ครั้ง)
2020-12-28 15:47:38
2020-12-28 15:47:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 112 ครั้ง)
2020-12-25 10:40:34
2020-12-25 10:40:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 99 ครั้ง)
2020-12-25 10:38:14
2020-12-25 10:38:14
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 121 ครั้ง)
2020-12-03 10:11:07
2020-12-03 10:11:07
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 115 ครั้ง)
2020-12-03 10:07:28
2020-12-03 10:07:28
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 122 ครั้ง)
2020-12-03 09:52:28
2020-12-03 09:52:28
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 120 ครั้ง)
2020-12-03 09:47:52
2020-12-03 09:47:52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 139 ครั้ง)
2020-11-10 15:26:50
2020-11-10 15:26:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 164 ครั้ง)
2020-10-15 09:14:14
2020-10-15 09:14:14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 (อ่าน 144 ครั้ง)
2020-10-14 09:12:35
2020-10-14 09:12:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 144 ครั้ง)
2020-09-15 09:31:23
2020-09-15 09:31:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-bidding) (อ่าน 143 ครั้ง)
2020-09-08 15:40:45
2020-09-08 15:40:45
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 163 ครั้ง)
2020-08-28 08:30:50
2020-08-28 08:30:50
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 145 ครั้ง)
2020-08-27 11:12:14
2020-08-27 11:12:14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62) (อ่าน 126 ครั้ง)
2020-08-27 09:18:02
2020-08-27 09:18:02
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62) (อ่าน 133 ครั้ง)
2020-08-27 09:15:08
2020-08-27 09:15:08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) (อ่าน 136 ครั้ง)
2020-08-27 09:07:40
2020-08-27 09:07:40
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61-ธ.ค.61) (อ่าน 126 ครั้ง)
2020-08-27 09:04:47
2020-08-27 09:04:47
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 154 ครั้ง)
2020-08-25 11:34:50
2020-08-25 11:34:50
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (อ่าน 145 ครั้ง)
2020-08-24 14:27:56
2020-08-24 14:27:56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 173 ครั้ง)
2020-08-05 15:02:35
2020-08-05 15:02:35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 158 ครั้ง)
2020-07-15 13:30:21
2020-07-15 13:30:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 188 ครั้ง)
2020-06-11 16:02:24
2020-06-11 16:02:24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2563 (อ่าน 179 ครั้ง)
2020-05-13 15:49:03
2020-05-13 15:49:03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2563 (อ่าน 207 ครั้ง)
2020-04-14 10:39:35
2020-04-14 10:39:35
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 267 ครั้ง)
2020-03-30 09:11:14
2020-03-30 09:11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 237 ครั้ง)
2020-03-27 16:29:44
2020-03-27 16:29:44
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 211 ครั้ง)
2020-03-12 15:55:49
2020-03-12 15:55:49
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 358 ครั้ง)
2020-03-10 16:13:41
2020-03-10 16:13:41
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (อ่าน 193 ครั้ง)
2020-03-10 15:58:22
2020-03-10 15:58:22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (อ่าน 207 ครั้ง)
2020-03-10 15:57:21
2020-03-10 15:57:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 206 ครั้ง)
2020-03-10 15:42:26
2020-03-10 15:42:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม 2563 (อ่าน 226 ครั้ง)
2020-02-27 10:30:26
2020-02-27 10:30:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 208 ครั้ง)
2020-02-27 10:27:37
2020-02-27 10:27:37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 245 ครั้ง)
2019-12-13 16:14:59
2019-12-13 16:14:59
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 305 ครั้ง)
2019-11-01 14:01:06
2019-11-01 14:01:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 230 ครั้ง)
2019-10-28 16:37:10
2019-10-28 16:37:10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 287 ครั้ง)
2019-10-10 16:53:22
2019-10-10 16:53:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กันยายน 2562 (อ่าน 251 ครั้ง)
2019-10-04 10:41:33
2019-10-04 10:41:33
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 246 ครั้ง)
2019-09-27 11:16:43
2019-09-27 11:16:43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 (อ่าน 305 ครั้ง)
2019-09-17 10:51:39
2019-09-17 10:51:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 335 ครั้ง)
2019-08-22 15:49:23
2019-08-22 15:49:23
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 289 ครั้ง)
2019-08-06 17:22:52
2019-08-06 17:22:52
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.สีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบ บก.01) (อ่าน 402 ครั้ง)
2019-07-30 17:46:55
2019-07-30 17:46:55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 339 ครั้ง)
2019-07-06 10:37:27
2019-07-06 10:37:27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 275 ครั้ง)
2019-06-20 11:07:07
2019-06-20 11:07:07
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2562 (อ่าน 281 ครั้ง)
2019-05-24 09:57:29
2019-05-24 09:57:29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2562 (อ่าน 276 ครั้ง)
2019-05-24 09:56:26
2019-05-24 09:56:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 273 ครั้ง)
2019-05-24 09:55:15
2019-05-24 09:55:15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (อ่าน 284 ครั้ง)
2019-05-24 09:54:06
2019-05-24 09:54:06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อ่าน 286 ครั้ง)
2019-05-24 09:52:36
2019-05-24 09:52:36
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 365 ครั้ง)
2018-11-06 12:42:05
2018-11-06 12:42:05
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รับส่งนักเรียน (อ่าน 371 ครั้ง)
2018-05-24 11:30:42
2018-05-24 11:30:42
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 583 ครั้ง)
2018-05-24 11:29:23
2018-05-24 11:29:23
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 507 ครั้ง)
2018-05-24 11:28:32
2018-05-24 11:28:32
มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560 (อ่าน 462 ครั้ง)
2018-05-24 11:27:26
2018-05-24 11:27:26
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกป่ากุง (อ่าน 427 ครั้ง)
2018-05-24 11:23:44
2018-05-24 11:23:44
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกป่ากุง (อ่าน 387 ครั้ง)
2018-05-24 11:22:24
2018-05-24 11:22:24
ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์เดิม (อ่าน 371 ครั้ง)
2018-05-24 10:50:18
2018-05-24 10:50:18

loading