ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3 ครั้ง)
2020-08-05 15:02:35
2020-08-05 15:02:35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
2020-07-15 13:30:21
2020-07-15 13:30:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 34 ครั้ง)
2020-06-11 16:02:24
2020-06-11 16:02:24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2563 (อ่าน 45 ครั้ง)
2020-05-13 15:49:03
2020-05-13 15:49:03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2563 (อ่าน 50 ครั้ง)
2020-04-14 10:39:35
2020-04-14 10:39:35
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 64 ครั้ง)
2020-03-30 09:11:14
2020-03-30 09:11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 66 ครั้ง)
2020-03-27 16:29:44
2020-03-27 16:29:44
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 65 ครั้ง)
2020-03-12 15:55:49
2020-03-12 15:55:49
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 89 ครั้ง)
2020-03-10 16:13:41
2020-03-10 16:13:41
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (อ่าน 62 ครั้ง)
2020-03-10 15:58:22
2020-03-10 15:58:22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (อ่าน 65 ครั้ง)
2020-03-10 15:57:21
2020-03-10 15:57:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 62 ครั้ง)
2020-03-10 15:42:26
2020-03-10 15:42:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม 2563 (อ่าน 62 ครั้ง)
2020-02-27 10:30:26
2020-02-27 10:30:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 64 ครั้ง)
2020-02-27 10:27:37
2020-02-27 10:27:37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 95 ครั้ง)
2019-12-13 16:14:59
2019-12-13 16:14:59
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 102 ครั้ง)
2019-11-01 14:01:06
2019-11-01 14:01:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 99 ครั้ง)
2019-10-28 16:37:10
2019-10-28 16:37:10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 111 ครั้ง)
2019-10-10 16:53:22
2019-10-10 16:53:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กันยายน 2562 (อ่าน 112 ครั้ง)
2019-10-04 10:41:33
2019-10-04 10:41:33
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 105 ครั้ง)
2019-09-27 11:16:43
2019-09-27 11:16:43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 (อ่าน 109 ครั้ง)
2019-09-17 10:51:39
2019-09-17 10:51:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 105 ครั้ง)
2019-08-22 15:49:23
2019-08-22 15:49:23
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 115 ครั้ง)
2019-08-06 17:22:52
2019-08-06 17:22:52
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.สีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบ บก.01) (อ่าน 141 ครั้ง)
2019-07-30 17:46:55
2019-07-30 17:46:55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 126 ครั้ง)
2019-07-06 10:37:27
2019-07-06 10:37:27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 121 ครั้ง)
2019-06-20 11:07:07
2019-06-20 11:07:07
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2562 (อ่าน 143 ครั้ง)
2019-05-24 09:57:29
2019-05-24 09:57:29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2562 (อ่าน 126 ครั้ง)
2019-05-24 09:56:26
2019-05-24 09:56:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 141 ครั้ง)
2019-05-24 09:55:15
2019-05-24 09:55:15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (อ่าน 126 ครั้ง)
2019-05-24 09:54:06
2019-05-24 09:54:06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อ่าน 159 ครั้ง)
2019-05-24 09:52:36
2019-05-24 09:52:36
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 231 ครั้ง)
2018-11-06 12:42:05
2018-11-06 12:42:05
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รับส่งนักเรียน (อ่าน 236 ครั้ง)
2018-05-24 11:30:42
2018-05-24 11:30:42
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 341 ครั้ง)
2018-05-24 11:29:23
2018-05-24 11:29:23
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 247 ครั้ง)
2018-05-24 11:28:32
2018-05-24 11:28:32
มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560 (อ่าน 290 ครั้ง)
2018-05-24 11:27:26
2018-05-24 11:27:26
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกป่ากุง (อ่าน 270 ครั้ง)
2018-05-24 11:23:44
2018-05-24 11:23:44
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกป่ากุง (อ่าน 238 ครั้ง)
2018-05-24 11:22:24
2018-05-24 11:22:24
ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์เดิม (อ่าน 226 ครั้ง)
2018-05-24 10:50:18
2018-05-24 10:50:18

loading