ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32 ครั้ง)
2020-08-27 11:09:03
2020-08-27 11:09:03
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (อ่าน 22 ครั้ง)
2020-08-25 13:53:27
2020-08-25 13:53:27
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้านและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 34 ครั้ง)
2019-07-10 13:31:54
2019-07-10 13:31:54
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 30 ครั้ง)
2019-06-20 16:49:48
2019-06-20 16:49:48
วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 84 ครั้ง)
2019-06-17 14:13:56
2019-06-17 14:13:56
การทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (อ่าน 51 ครั้ง)
2019-05-02 16:34:52
2019-05-02 16:34:52
การรณรงค์การคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 568 ครั้ง)
2019-04-09 16:08:54
2019-04-09 16:08:54
แผ่นพับเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย (อ่าน 30 ครั้ง)
2019-03-20 15:03:41
2019-03-20 15:03:41
การรณรงค์การจัดทำบ่อดักไขมันและการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านเรือนและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (อ่าน 39 ครั้ง)
2019-02-25 14:16:25
2019-02-25 14:16:25
ความรู้เกี่ยวกับ "การบำบัดน้ำเสีย" (อ่าน 24 ครั้ง)
2019-02-12 16:18:49
2019-02-12 16:18:49
การรณรงค์ปลูกต้นไม้ (อ่าน 31 ครั้ง)
2019-02-07 10:25:19
2019-02-07 10:25:19
การรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (อ่าน 29 ครั้ง)
2019-02-07 09:49:29
2019-02-07 09:49:29
วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า (อ่าน 33 ครั้ง)
2019-02-05 14:06:42
2019-02-05 14:06:42
การอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ (อ่าน 39 ครั้ง)
2019-02-05 13:37:18
2019-02-05 13:37:18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ"แบบออนไลน์ (อ่าน 327 ครั้ง)
2018-05-21 21:47:15
2018-05-21 21:47:15
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 285 ครั้ง)
2018-05-21 21:46:27
2018-05-21 21:46:27
ด่วนที่สุด! ปภ.ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือพายุ “ฤดูร้อน” ถล่ม ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. (อ่าน 352 ครั้ง)
2018-05-20 22:14:57
2018-05-20 22:14:57
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและทุกภาค (อ่าน 436 ครั้ง)
2018-05-20 22:13:52
2018-05-20 22:13:52
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2559 - 2 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 335 ครั้ง)
2018-05-20 22:13:30
2018-05-20 22:13:30
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องรสก.บริษัทน้ำมันรายใหญ่/บิ๊กจิ๋วยกเลิกแถลงข่าววันนี้/กกร.ประเมินศก.ไทย (อ่าน 334 ครั้ง)
2018-05-20 22:13:09
2018-05-20 22:13:09
กกพ.เปิดจับสลาก 21 เมษา โซลาร์ฟาร์ม 600 เมกะวัตต์ (อ่าน 332 ครั้ง)
2018-05-20 22:12:50
2018-05-20 22:12:50
"กสทช." เตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม หลังได้รับอนุมัติจาก คสช. พร้อมเร่งกระบวนการแจก (อ่าน 277 ครั้ง)
2018-05-20 22:12:28
2018-05-20 22:12:28
นวก"อบจ.-เทศบาลเมือง"ยกเป็น"เทศบาลจังหวัด" ปฏิรูปท้องถิ่นคงเหลือเทศบาลอำเภอ-เทศบาลตำบล (อ่าน 618 ครั้ง)
2018-05-20 22:11:58
2018-05-20 22:11:58
อำเภอสีชมพู ขอนแก่นรวมพลังเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุง (อ่าน 248 ครั้ง)
2018-05-20 22:11:19
2018-05-20 22:11:19
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผมประโยชน์ของสหกรณ (อ่าน 328 ครั้ง)
2018-01-31 14:05:01
2018-01-31 14:05:01
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน 392 ครั้ง)
2018-01-31 14:02:52
2018-01-31 14:02:52

loading