วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก"

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก"

                 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก"  
โดยในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 june,the international Day against Drug Abuse and illicit Trafficking)
เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด

 

54VbkR.jpg

ขอบคุณภาพจาก https://web.facebook.com/bangkokcable/photos/2051542421553985


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์,

loading