บริการจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

บริการจองคิวขอรับบริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เปิดให้บริการจองคิวขอรับบริการ ออนไลน์  โดยจองคิวผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กดส่งข้อความจองคิว ที่นี่ << เฟสบุคขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู>>
2. จองคิวผ่านช่องทาง/ศูนย์บริการ/การร้องเรียน/ร้องทุกข์/อบต.สีชมพู กด ที่นี่

 

 เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น 

  การให้บริการ จองคิวออนไลน์  

1.ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

3.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4.ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

  ข้อมูลที่ต้องแจ้ง  

1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้ารับบริการ

2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

3. วันเวลาที่ต้องการนัดหมาย

สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี] นายน้ำอุ่น ข้าราชการไทย ภาพการ์ตูนตกแต่งไฟล์งาน ...


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
จองคิวออนไลน์,

loading