แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอเชิญแจ้งเบาะแส

หากเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามช่องท่างดังนี้

1. แจ้งผ่านทาง email อบต.สีชมพู : sichomphu.t@gmail.com

2. แจ้งผ่านกล่องเสนอความคิดเห็น : ณ ทางเข้าสำนักงาน อบต.สีชมพู

3. แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสาร : 043-424202

4. แจ้งผ่านทางไปรษณีย์ : เลขที่ 325 หมู่ 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

5. แจ้งผ่านทาง web board บนหน้าเว็ปไซต์หลักของ อบต.สีชมพู >>คลิ๊กที่นี่<<


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ,

loading