อำเภอสีชมพู ขอนแก่นรวมพลังเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุง

อำเภอสีชมพู ขอนแก่นรวมพลังเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุง

          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงนโยบายจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืนให้กับข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนในอำเภอสีชมพู ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพราะมีพื้นที่เป็นภูเขา ชาวบ้านมีอาชีพหาของป่าและมีการปลูกอ้อยจำนวนมาก แต่หลังจากจังหวัดขอนแก่นมีการออกวาระจังหวัดขอนแก่นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวในการร่วมมือช่วยกันให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้อำเภอสีชมพูมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความเข้มแข็งของชาวสีชมพูที่ร่วมกันป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยุง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง โดยงานนี้จัดที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสีชมพู

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวทั่วไป,

loading