ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องรสก.บริษัทน้ำมันรายใหญ่/บิ๊กจิ๋วยกเลิกแถลงข่าววันนี้/กกร.ประเมินศก.ไทย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องรสก.บริษัทน้ำมันรายใหญ่/บิ๊กจิ๋วยกเลิกแถลงข่าววันนี้/กกร.ประเมินศก.ไทย

ภารกิจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา วันนี้ยังปฏิบัติภารกิจตามปกติ โดยในช่วงบ่ายให้การต้อนรับนายมาร์ค การ์นิเย่ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า

และในช่วงเย็น ได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 เม.ย.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร  เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย ณ อาคาร 9 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีตัวแทนจากชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรมากกว่า 3,000 ราย เข้าร่วมงาน

-  พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์

- สภาปฏิรูปแห่งประเทศไทย (สปท.) มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 4 วาระ คือ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สื่อออนไลน์ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และรายงานผลการศึกษากรณีปัญหามาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชนของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน และคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงเกี่ยวกับการยื่นฟ้องหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลปกครอง กรณี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมติครม. รวมทั้งการตีความที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากคำสั่งของศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อก๊าซธรรมชาติและทรัพย์สินของรัฐ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร B

- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย จะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน

- ด้านนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดโครงการชี้แจงและมอบนโยบายผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

- สำนักงาน คณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2565) รับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่ 1 : แนวทางในการพัฒนางานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนสนามบินน้ำ)

- พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยกเลิกการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในวันนี้ ภายหลังจาก คสช. ขอให้ยกเลิกการจัดแถลงข่าว

- คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดประชุมเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี โดยมี วาระเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย และ แนวโน้ม ปี 2559

- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นำโดยนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ ร่วมกับสมาชิกของสภาฯ จัดแถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนเมษายน 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กระทรวงพาณิชย์จะประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีแนวโน้มการค้าลดลง

- บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV)และ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ร่วมงานพิธีเปิด“การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์: Golden Ventures REIT ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) จัดแถลงข่าวถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC Bank) สถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศไต้หวัน ณ ห้อง Auditorium ชั้น M อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร

- กลุ่มชาญอิสสระ (CI) บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) และบมจ. ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) แถลงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กว่า 90 ไร่ บริเวณริมชายหาดชะอำ เป็นโรงแรม บาบาบีชคลับ หัวหิน (BaBa Beach Club HuaHin) ซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์บีชคลับระดับลักซ์ชัวรี่ ริมหาดชะอำ-หัวหิน ที่ห้องแปซิฟิค บาร์ แปซิฟิค ซิตี้คลับ ชั้น 28 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส

- บมจ.สามารถไอ-โมบาย (SIM) แถลงข่าวเปิดตัว i-Mobile Digital Life -เปิดตัวธุรกิจใหม่ของ ไอ-โมบาย ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

- บมจ.ซัสโก้ (SUSCO) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ กลับมาอีกครั้ง “ซัสโก้ใจดี๊ดี เติม 500 ลุ้น 5 ล้าน"

พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจร่วมกับคณะผู้บริหารซัสโก้ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Avani) ห้อง Moon ชั้น 10

- บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ LPN เปิดโครงการ "THE LUMPINI 24" บนถ.สุขุมวิท
- บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดตัวน้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน สูตรใหม่ "คลีน แอนด์ ไกลด์" ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq05/2396768


ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวทั่วไป,

loading