ประกาศ

ประกาศและหมวดหมู่ประกาศจากระบบ

โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ
รายงานผลการประเมิน EHA (สำหรับกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ) อ่านต่อ
โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนจากการกระทำของผู้ไม่หวังดี อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อ่านต่อ
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ " ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ
loading