สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
2021-04-08 15:25:15
2021-04-08 15:25:15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 25 ครั้ง)
2021-03-03 10:24:50
2021-03-03 10:24:50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม 2564 (อ่าน 22 ครั้ง)
2021-02-15 10:45:20
2021-02-15 10:45:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 23 ครั้ง)
2021-02-11 14:59:18
2021-02-11 14:59:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 23 ครั้ง)
2021-02-11 14:55:52
2021-02-11 14:55:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง และหมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 37 ครั้ง)
2021-01-29 17:09:54
2021-01-29 17:09:54
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 40 ครั้ง)
2021-01-28 13:15:48
2021-01-28 13:15:48
ดูทั้งหมดคลิก