ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1 ครั้ง)
2020-09-15 09:31:23
2020-09-15 09:31:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-bidding) (อ่าน 7 ครั้ง)
2020-09-08 15:40:45
2020-09-08 15:40:45
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8 ครั้ง)
2020-08-28 08:30:50
2020-08-28 08:30:50
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสายหนัง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 9 ครั้ง)
2020-08-27 11:12:14
2020-08-27 11:12:14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62) (อ่าน 8 ครั้ง)
2020-08-27 09:18:02
2020-08-27 09:18:02
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62) (อ่าน 8 ครั้ง)
2020-08-27 09:15:08
2020-08-27 09:15:08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) (อ่าน 10 ครั้ง)
2020-08-27 09:07:40
2020-08-27 09:07:40
ดูทั้งหมดคลิก