มาใหม่ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 1 ครั้ง)
2020-03-30 09:11:14
2020-03-30 09:11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2 ครั้ง)
2020-03-27 16:29:44
2020-03-27 16:29:44
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 9 ครั้ง)
2020-03-12 15:55:49
2020-03-12 15:55:49
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 7 ครั้ง)
2020-03-10 16:13:41
2020-03-10 16:13:41
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
2020-03-10 15:58:22
2020-03-10 15:58:22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
2020-03-10 15:57:21
2020-03-10 15:57:21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
2020-03-10 15:42:26
2020-03-10 15:42:26
ดูทั้งหมดคลิก