ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 6 ครั้ง)
2019-08-06 17:22:52
2019-08-06 17:22:52
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.สีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แบบ บก.01) (อ่าน 8 ครั้ง)
2019-07-30 17:46:55
2019-07-30 17:46:55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 11 ครั้ง)
2019-07-06 10:37:27
2019-07-06 10:37:27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อ่าน 16 ครั้ง)
2019-06-20 11:07:07
2019-06-20 11:07:07
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2562 (อ่าน 22 ครั้ง)
2019-05-24 09:57:29
2019-05-24 09:57:29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2562 (อ่าน 25 ครั้ง)
2019-05-24 09:56:26
2019-05-24 09:56:26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 24 ครั้ง)
2019-05-24 09:55:15
2019-05-24 09:55:15
ดูทั้งหมดคลิก