สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน เมษายน 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
2020-05-13 15:49:03
2020-05-13 15:49:03
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดประจำเดือน มีนาคม 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
2020-04-14 10:39:35
2020-04-14 10:39:35
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 20 ครั้ง)
2020-03-30 09:11:14
2020-03-30 09:11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 21 ครั้ง)
2020-03-27 16:29:44
2020-03-27 16:29:44
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 30 ครั้ง)
2020-03-12 15:55:49
2020-03-12 15:55:49
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 28 ครั้ง)
2020-03-10 16:13:41
2020-03-10 16:13:41
รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (อ่าน 28 ครั้ง)
2020-03-10 15:58:22
2020-03-10 15:58:22
ดูทั้งหมดคลิก