แผ่นพับ/เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย (อ่าน 9 ครั้ง)
2021-03-29 15:43:52
2021-03-29 15:43:52
แผ่นพับ/เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 8 ครั้ง)
2021-03-29 15:39:13
2021-03-29 15:39:13
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
2021-03-24 16:04:50
2021-03-24 16:04:50
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
2021-03-24 16:04:11
2021-03-24 16:04:11
ประชมคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 25 ครั้ง)
2021-03-24 15:48:24
2021-03-24 15:48:24
ประกาศ การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (อ่าน 65 ครั้ง)
2021-03-24 14:30:01
2021-03-24 14:30:01
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 94 ครั้ง)
2020-09-01 14:04:13
2020-09-01 14:04:13
ดูทั้งหมดคลิก