ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 41 ครั้ง)
2021-08-23 12:02:05
2021-08-23 12:02:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (อ่าน 21 ครั้ง)
2021-08-22 14:11:06
2021-08-22 14:11:06
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพือใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
2021-08-22 13:31:31
2021-08-22 13:31:31
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (อ่าน 33 ครั้ง)
2021-08-20 16:10:59
2021-08-20 16:10:59
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำราจ พนักงานประมินฯ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน 42 ครั้ง)
2021-08-20 16:03:43
2021-08-20 16:03:43
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน 30 ครั้ง)
2021-08-20 14:08:11
2021-08-20 14:08:11
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อ่าน 31 ครั้ง)
2021-06-17 14:31:22
2021-06-17 14:31:22
ดูทั้งหมดคลิก