AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,804 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 14,959 คน
เดือนนี้ 119,220 คน, ปีนี้ 293,777 คน, รวม 293,777 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าน หมู่ที่ 8 จากสามแยกไปบริบูรณ์ถึงสี่แยกโรงโม่หิน) อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลาง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านชมภูทอง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น) อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น) อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านจอมบึง ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น) อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลสีชมพู เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 อ่านต่อ
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com