AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,807 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 14,962 คน
เดือนนี้ 119,223 คน, ปีนี้ 293,780 คน, รวม 293,780 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 2023-03-02 13:11:15 ดาวน์โหลด
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 2023-02-17 13:42:34 ดาวน์โหลด
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 2023-02-17 10:31:46 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พ.ศ. 2564-2566 เมื่อวันที่ 2022-02-22 14:11:49 ดาวน์โหลด
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2022-02-22 13:38:03 ดาวน์โหลด
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เมื่อวันที่ 2022-02-21 14:59:04 ดาวน์โหลด
7 ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2022-02-21 14:56:59 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com