AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,166 คน, เมื่อวาน 3,545 คน, สัปดาห์นี้ 13,294 คน
เดือนนี้ 105,911 คน, ปีนี้ 1,144,294 คน, รวม 1,144,294 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
:: ผู้บริหาร ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา
นายก อบต.สีชมพู

(สายตรง โทร 088-0306795)

ร.ต. ถนัด บุดดี
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 093-3274962)

นายเหลาทอง พระวิพันธ์
รองนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 061-0973696)

นางสาวทับทิม ราชวงค์
เลขานุการนายก อบต.สีชมพู
(โทร : 064-4808910)

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com