AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,898 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 15,053 คน
เดือนนี้ 119,314 คน, ปีนี้ 293,871 คน, รวม 293,871 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน

คู่มือการให้บริการ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:17:14 ดาวน์โหลด
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:16:24 ดาวน์โหลด
3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:15:45 ดาวน์โหลด
4 การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:15:03 ดาวน์โหลด
5 การชำระภาษีป้าย เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:13:59 ดาวน์โหลด
6 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:13:28 ดาวน์โหลด
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:12:05 ดาวน์โหลด
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:10:10 ดาวน์โหลด
9 การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:09:06 ดาวน์โหลด
10 ขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2022-03-15 15:07:17 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com