AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 241 คน, เมื่อวาน 2,866 คน, สัปดาห์นี้ 6,476 คน
เดือนนี้ 62,857 คน, ปีนี้ 737,759 คน, รวม 737,759 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายบรรจง   เพ็งวงษ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มอบหมายให้ ร.ต.ถนัด   บุดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ AA และ A ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วันที่ : 2022-03-28 09:25:41,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com