AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 48 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 15,331 คน
เดือนนี้ 48 คน, ปีนี้ 294,149 คน, รวม 294,149 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ภายในตำบล จำนวน 38 ครัวเรือน


วันที่ : 2022-05-03 11:16:51,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com