AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 1,679 คน, เมื่อวาน 2,161 คน, สัปดาห์นี้ 10,792 คน
เดือนนี้ 17,068 คน, ปีนี้ 1,362,577 คน, รวม 1,362,577 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยประสานกับปศุสัตว์อำเภอสีชมพู เพื่อรับการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ควบคุมสุนัข,แมว ในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพูให้ได้อย่างน้อย 90 เปอร์เซ็น ของจำนวนสัตว์ในพื้นที่


วันที่ : 2022-06-23 13:25:26,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com