AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 1,327 คน, เมื่อวาน 1,468 คน, สัปดาห์นี้ 5,658 คน
เดือนนี้ 13,557 คน, ปีนี้ 82,105 คน, รวม 1,495,418 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 1413313 คน
ภาพกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรีที่วางไว้ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสาน มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้ความความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


วันที่ : 2023-01-24 14:03:47,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com