AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 746 คน, เมื่อวาน 4,274 คน, สัปดาห์นี้ 22,910 คน
เดือนนี้ 63,163 คน, ปีนี้ 63,163 คน, รวม 63,163 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 17

 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสีชมพู ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมชิก อบต. พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกิจกรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ และประชาชนเกิดความสามัคคี และมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ


วันที่ : 2023-02-07 11:03:59,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com