AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,971 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 15,126 คน
เดือนนี้ 119,387 คน, ปีนี้ 293,944 คน, รวม 293,944 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นำโดย นายบรรจง เพ็งวงษ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมคณะผูู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ภายในตำบลสีชมพู ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬานาจานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ชุมชน ในอำเภอสีชมพู ส่งเสริมบุคลากรได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
วันที่ : 2023-03-20 11:10:58,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com