AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 3,889 คน, เมื่อวาน 4,128 คน, สัปดาห์นี้ 15,044 คน
เดือนนี้ 119,305 คน, ปีนี้ 293,862 คน, รวม 293,862 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
ภาพกิจกรรม โครงการ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้จัดทำโครงการ "สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล" โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ผู้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน รวมจำนวน 80 คน เพื่อร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และร่วมกันปต่งการใส่เสื้อท้องถิ่นลายดอกไม้ เสื้อพื้นบ้าน กิจกรรมใส่บาตร ในกิจกรรมโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู และลานตลาดนัด บ้านโคกป่ากุง ตำบลสีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ ที่ทรงคุณค่าสาระอันดีงาม และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แสดงออกถึงความงดงาม มีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน
วันที่ : 2023-04-24 13:06:47,

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com